Neurodiversiteit

Interview Johan Weishaupt in het kader van Neurodiversiteit
Door Marleen Velthuis Fotografie Robin Marks

Sinds 1 juni 2022 is Johan Weishaupt adviseur Inclusie en Diversiteit bij WerkPro en zet zich hiermee in voor een inclusievere samenleving. Thema’s zoals LHBTIQ+, culturele diversiteit en armoede komen hierbij langs. Daarnaast adviseert hij ook het Stedelijk Netwerk Diversiteit. Hij gaat over het inclusie en diversiteitbeleid bij WerkPro.  Daarnaast adviseert hij het Stedelijk Netwerk Diversiteit en organiseert hij met hen activiteiten en symposia die diversiteit en inclusie bevorderen en samenhang tussen de organisaties bevorderd.

Marleen van Studio Spinlink heeft Johan naar aanleiding van de Neurodiversity Pride Dag geïnterviewd.

Diversiteit

Onlangs heeft WerkPro het charter diversiteit ondertekend tijdens een themacongres over diversiteit en inclusie op 29 maart 2023 in de Kielzog te Hoogezand. Wij willen de diversiteit en inclusie bevorderen binnen WerkPro. Een voorbeeld daarvan is dat mensen die bij ons willen komen werken als medewerker of vrijwilliger mogelijk een vacature misschien niet goed begrijpen door hun niet-Nederlandse achtergrond.  De vacature bevat misschien te lang en moeilijke zinnen of de website straalt niet uit dat iedereen welkom is. Door te letten op het taalgebruik in een vacature zorgen we ervoor dat iedereen sneller een kans krijgt erop te reageren. We werken niet met een quota om deze diversiteit te bereiken. DIt doen we door ons werving en bindingsproces kritisch te bekijken. Zo hopen we groepen die ons nu moeilijker vinden ons straks beter weten te vinden.  Deze ontwikkeling willen we de komende 5 jaar in gang zetten met de overtuiging dat we met diversiteit en inclusie ons werk nog beter kunnen doen.

 

Neurodiversiteit

Een groot deel van wat we doen is bewustwording creëren. Als het bijvoorbeeld gaat om neurodiversiteit is het belangrijk mensen te leren wat het precies inhoudt en wat juist de kwaliteiten zijn van neurodiverse mensen. Iemand met autisme kan bijvoorbeeld ingezet worden voor het analyseren van camerabeelden,  omdat hij of zij zo goed zijn in details herkennen. Op deze manier wordt een beperking een waardevolle toevoeging in een organisatie. Door de bewustwording rond een thema als neurodiversiteit te vergroten ontstaat er ook ruimte voor mensen die misschien snel

overprikkeld zijn om dit eerder aan te geven. Het belangrijkste hierbij is om met de persoon zelf in gesprek gaan over wat de persoon wil en nodig heeft om tot zijn of haar recht te komen. Ga nooit bij voorbaat uit van wat theorie zegt van wat voor werk bij welke beperking hoort. Niet elke persoon is hetzelfde, dit is voor diversiteit niet anders.

De waarde van diversiteit

Het letten op diversiteit en inclusie is niet alleen van waarde voor de mensen die tot de doelgroep behoren.  Als organisatie krijg je er ook veel voor terug. Zo blijkt dat het de creativiteit en productiviteit verbeterd als het personeel diverser is. Een leuk voorbeeld van het voordeel hiervan is de lift die bij ons op het kantoor is geplaatst. De lift zorgt ervoor dat het hele gebouw bereikbaar is voor mensen die minder mobiel zijn. Maar wat je ziet is dat mensen met grote pakketten de lift ook gebruiken om naar boven te komen! Zo heeft iedereen er dus profijt van.

Ga met elkaar in gesprek en leer de ander kennen voor je een oordeel velt. Heb begrip voor de ander en wees vooral nieuwsgierig naar elkaar en organiseer bijeenkomsten, waar diversiteit en minder diversiteit elkaar ontmoet. Zie daarna elk klein stapje in het proces naar een inclusieve organisatie.

Denk niet dat de samenleving morgen inclusief is. Neem de tijd met elkaar, alleen dan is verandering mogelijk